HUISREGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMEEN
• Het lessenrooster is steeds onder voorbehoud van wijzigingen. Dansgroep Heliopsis heeft eveneens het recht docenten te vervangen (bijv. bij ziekte, zwangerschap, blessure, …).
• Iedereen kan eenmalig een gratis proefles volgen per stijl die men nog niet gevolgd heeft (m.u.v de recreatieve cursussen).
• Het aantal inschrijvingen per les is beperkt (ifv de kwaliteit). Indien de les waarvoor u inschreef volzet is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kan u op de wachtlijst geplaatst worden. Eventueel wordt er samen naar een alternatief gezocht.
• De lessen kunnen (na de gratis proefles) enkel gevolgd worden na een volledig ingevuld inschrijvingsformulier te hebben ingediend (voor nieuwe leden) en de betaling van het inschrijvingsgeld.
• Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaalde les, kan deze geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.
• Bij inschrijving staat men achter de algemeen voorwaarden en het huisreglement.
• Zorg ervoor dat wij steeds over de juiste gegevens (adres, telefoonnummer, …) beschikken. Geef wijzigingen zo snel als mogelijk door per mail of via de docenten.
• Het schooljaar omvat ongeveer 30 lessen.
• Een beurtenkaart (recreatieve cursus) is persoonlijk en heeft een beperkte geldigheid vanaf de eerste les gevolgd met de kaart. De eerste les dient gevolgd te worden in het schooljaar waarin de kaart is aangekocht.
• Annulering: Eens de lessen gestart zijn, worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd indien men zou stoppen met de lessen. Bij langdurige afwezigheid wordt het overeenkomende inschrijvingsgeld enkel terugbetaald na het voorleggen van een medisch attest. Er wordt steeds een administratieve kost van €15,- afgehouden.
• Annulering: een beurtenkaart wordt nooit terugbetaald. Bij het voorleggen van een medisch attest, kan de beurtenkaart bevroren worden voor de duur die vermeld staat op het medische attest. Mits bijbetaling kan een beurtenkaart voor een maand verlengd worden. Dit kan men tweemaal doen.
• Annulering: voor kampen/workshops/stages gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulatie meer dan 1 maand voor aanvang is er een volledige terugbetaling, maar wordt er een administratieve kost van €15,- aangerekend. Bij annulatie meer dan 14 dagen van tevoren is er een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag. Bij annulering minder dan een 14 dagen voor aanvang is er geen terugbetaling.
• De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden, andere leerlingen en volgen hun richtlijnen op.


LESSEN
• Alle lessen starten stipt, dus kom wat vroeger zodat je voldoende tijd hebt om je om te kleden.
• Het meebrengen van kostbare voorwerpen is op eigen risico.
• Aan jonge kinderen wordt gevraagd om voor de dansles nog even naar het toilet te gaan.
• Toon respect voor de docenten en de bestuursleden van Dansgroep Heliopsis en voor je medeleerlingen.
• Van de leerlingen wordt verwacht dat ze regelmatig naar de les komen, zodat de (dans)training continu kan worden opgebouwd. Bij afwezigheid wordt het geapprecieerd als er een mailtje gestuurd wordt naar heliopsis@outlook.be of gemeld wordt via een bericht naar de docent.
• Indien de docent ziek/afwezig is dan wordt u zo spoedig mogelijk verwittigd per mail.
• Leerlingen mogen niet filmen of foto’s maken in de les. Vraag altijd toestemming aan je leraar voordat je een deel van je dansles opneemt of fotografeert.
• Aan de ouders wordt gevraagd om de docent niet te storen tijdens de lessen. Alsook om de leerlingen niet af te leiden door te zwaaien of te kloppen op het raam.
• Het is als leerling niet toegestaan een gsm te gebruiken tijdens de lessen. Snoep en kauwgom horen eveneens niet thuis in de dansles.
• De lessen vinden wekelijks plaats behalve tijdens schoolvakanties, feestdagen en op 24 december. Tijdens schoolvakanties is er op de eerste zaterdag wel les.
• Verzekering is inbegrepen in het lesgeld, behalve voor de recreatieve cursussen. Wanneer leerlingen een ongeval hebben of zich kwetsen tijdens de les dan dient men dit binnen de 24u te melden aan Liesbeth kreps. Verzekeringspapieren kunnen bekomen worden via Liesbeth kreps. Het volgen van een proefles is altijd op eigen risico.


WEDSTRIJDDANSERS
• Wedstrijddansers van Dansgroep Heliopsis mogen niet ergens anders wedstrijdtrainingen volgen of onder 2 dansscholen deelnemen aan wedstrijden binnen dezelfde stijl.


VARIA
• Houd de danszaal en de rest van Scharpoord proper en heb respect voor het materiaal en de lokalen.
• Roken is niet toegestaan in het volledige gebouw.
• Mogen wij u vragen om alles zoveel mogelijk te naamtekenen. Wij raden aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten.
• Dansgroep Heliopsis biedt geen opvang aan voor/na de danslessen. Wel bij kampen.
• Wij gebruiken foto- en videomateriaal uitsluitend voor promotionele doeleinden op onze website, social media, enzovoort… Indien u niet wenst dat uw foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of ander promotie materiaal, gelieve dit dan op voorhand te laten weten.